Viscofan World You are in: Czech Republic CS | EN
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
​O NÁS
Přístup ke kvalitě
Společnost Viscofan CZ má zaveden integrovaný systém řízení, který aplikuje na veškeré své činnosti a procesy. Aplikací požadavků integrovaného systému řízení podle mezinárodních norem je zajištěno plnění požadavků v oblasti kvality a bezpečnosti produktů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
​​

ZAVAZUJEME SE K NEJLEPŠÍ PRAXI

Viscofan CZ disponuje mnoha certifikáty, které prokazují, že se společnost zavazuje k bezpečnosti a zdraví lidí, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a kvalitě potravin, jak na pracovišti, tak u svých produktů a činností, které směřují k naší misi.
​​​​
 
Řízení kvality

Certifikát ISO 9001 akredituje naše řízení kvality s cílem zvýšit spokojenost našich zákazníků pomocí neustálého zlepšování procesů a plnění právních předpisů.

Řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Certifikát ISO 14001 akredituje závazek naší společnosti vůči životnímu prostředí pomocí identifikace, prevence a kontroly vlivů na životní prostředí, respektujeme právní otázky a staráme se o vztahy s našimi investory.

Bezpečnost potravin

Světové standardy pro Bezpečnost potravin a balících materiálů (Normy BRCGS FOOD a BRCGS Packaging) pomáhají organizacím vyrábět bezpečné obaly, poskytují pevný rámec, který splňuje právní povinnosti a povinnosti ochrany spotřebitele.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mezinárodní norma ISO 45001 nahrazuje certifikaci OHSAS 18001 v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a akredituje zavedení vylepšení systému, jako jsou: zvýšená spoluúčast a spoluzodpovědnost zaměstnanců, vysoké zapojení vedoucích pracovníků v zajištění účinnosti systému a mimo jiné i zlepšení identifikace a řízení rizik a potenciálů. Náš závod v Českých Budějovicích byl certifikován podle normy ISO 45001.

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)

Authorized Economic Operator (AEO) je celosvětová akreditace, která testuje dodržování určitých bezpečnostních opatření a osvědčené postupy v mezinárodním řetězci zásobování zboží. Hospodářské subjekty, které splní kritéria pro získání statusu Oprávněného hospodářského subjektu, jsou pak považovány za spolehlivé partnery v dodavatelském řetězci.