Viscofan World You are in: Czech Republic CS | EN
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
Poslání, vize a hodnoty
PROMĚNA TRHU S UMĚLÝMI STŘÍVKY
Díky rozrůstající se škále Viscofan technologií a schopnostem našich lidí nabízíme inovativní řešení, která mění trh s umělými střívky​
​​​
 
 

NAŠE HODNOTY​

Jsme ODHODLANÍ
Hledáme špičkovou kvalitu, orientujeme se na zákazníka a výsledky, naší práci jsme plně oddaní a děláme ji šikovně.
Jsme TÝMOVÍ HRÁČI
Naši práci rozvíjíme s vášní, oceňujeme know-how, šikovnost a dokonalost. Rádi pracujeme jako tým s jedním společným cílem.
Jsme PRŮKOPNÍCI
Hledáme nové způsoby, jak dokázat nové věci, jak s odvahou postupovat vpřed, diverzifikovat, inovovat a přispívat k lepší budoucnosti.
Práce nás BAVÍ
Jsme nadšeni životem, chceme dělat věci, rozhodovat se a využívat příležitostí. Vážíme si odpovědnosti a odhodlání pracovat.
​​

POSLÁNÍ

Viscofan je společnost zabývající se výrobou a komercializací obalů, fólií a dalších produktů a řešení, jejímž posláním je uspokojovat potřeby našich zákazníků při hledání způsobů, jak uspokojit celosvětové potřeby v oblasti potravinářství a dobrých životních podmínek.  

Našim zákazníkům nabízíme autentické a bezpečné výrobky v souladu s normami kvality, které vytvářejí hodnotu pro zúčastněné strany.

​​​​

VIZE

Ve světě, který roste co do počtu obyvatel a spotřeby a který potřebuje udržitelnou budoucnost, chceme společnost přeměnit z vedoucího výrobce obalů na globální společnost, která je referencí nejen v segmentu obalů, ale také v nových segmentech, do nichž vstupujeme, abychom změnili podobu potravin a dobrých životních podmínek.

Abychom toho dosáhli, je nutné dodávat inovativní výrobky, které splňují interní požadavky společnosti, platné právní předpisy a potřeby a očekávání našich zákazníků. Je to také společnost, která dbá na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, efektivně využívá přírodní zdroje, chrání a šetří životní prostředí a efektivně hospodaří s energií.

​​​

HODNOTY

K naplnění tohoto cíle sdílíme inspirativní hodnoty, které jsou založeny na rozhodnosti a průkopnictví, týmové práci a radosti z práce. Zakládáme si také na pevných etických zásadách: integritě, respektu, loajalitě a dodržování lidských práv.

​​