Viscofan World You are in: Czech Republic CS | EN
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
Viscofan eFAN 
TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY
Discover eFAN, a new range of Viscofan plastic wrap aimed at improving the sustainability of our environment.
Viscofan eFAN
eFAN

Tento inovativní přístup zasazuje střívka vyrobená z plastového polymeru do nového modelu oběhového hospodářství [cirkulární ekonomiky], a to snížením objemu vstupujících fosilních zdrojů potřebných k výrobě nových produktů a také omezením produkovaného odpadu.

Přechází od koncepce lineární ekonomiky k efektivnějšímu modelu, ve kterém jsou zdroje udržovány ve výrobním cyklu co nejdéle, aniž by ztratily svou hodnotu a prodloužila se jejich životnost.

Identická funkčnost a vyšší environmentální výkon.

eFAN nabízí dvě produktové řady: z chemicky recyklovaného materiálu a z materiálu na rostlinné bázi.

Efan je vaše trvale udržitelná volba! Vyrazíme na cestu oběhového hospodářství?
Transfer Casing Video Video: Viscofan eFAN
Viscofan eFAN PLANT BASE
NA ROSTLINNÉ BÁZI

Jedno- nebo vícevrstvá střívka, k jejichž výrobě byly rovněž použity obnovitelné primární suroviny biologického původu

  • Alternativa ke konvenčním plastovým střívkům na 100% fosilní bázi. Část organických polymerů na fosilní bázi je nahrazena materiály, které vznikají např. jako vedlejší produkty potravinářského nebo papírenského průmyslu.

  • Příslušné procento surovin použitých k výrobě střívka je biologického původu. V závislosti na použitých polymerech lze obsah uhlíku kvantifikovat popřípadě přiřadit vstupnímu množství plastu metodou hmotnostní bilance, certifikovanou dle mezinárodního systému ISCC (výrobní závod Viscofan CZ).

  • Má jedinečný potenciál snížit emise skleníkových plynů a uhlíkovou stopu střívek.

  • Široká škála možností potisku.

Viscofan eFAN RECYCLED
CHEMICKÝ RECYKLÁT

Jedno- nebo vícevrstvá střívka, k jejichž výrobě byly rovněž použity suroviny z recyklovaných materiálů namísto surovin fosilního původu.

  • Střívka nejsou vyrobena s mechanicky recyklovaných plastů.
  • Díky pokročilé metodě chemické recyklace se použitý plast přemění na polymer s jakostí nového zboží.
  • Příslušné množství použitého polymeru vycházejícího z recyklátu je zajištěno metodou hmotnostní bilance, certifikovanou dle mezinárodního systému ISCC (výrobní závod Viscofan CZ).

Tím všichni přispíváme k přechodu výroby plastických hmot z lineární ekonomiky založené na využívání fosilních zdrojů k udržitelnější cirkulární ekonomice se vzrůstajícím podílem recyklovaných materiálů.

EFAN - STÁHNOUT BROŽURU
STÁHNOUT OBECNOU BROŽURU

Viscofan eFAN

...na cestě k oběhovému hospodářství

Objevte eFAN, novou řadu plastových střívek Viscofan zaměřenou na zlepšení udržitelnosti našeho životního prostředí.

Cellulose Innovations Product news flexmax sticks technology 
Bezpečná volba pro všechny typy výrobních systémů a širokou škálu aplikací. Umožňuje dosáhnout maximální produktivity při konzistentním kalibru.
Product range Large Collagen casings 
Tvar, barva, lesk, průhlednost, šťavnatost, skus… na míru, různé formáty a rozměry. Pro ty nejoriginálnější výrobky.
Collagen casings advantages and benefits information 
Nejlepší řešení pro moderní výrobu, kde průmyslové procesy vyžadují každý den větší rychlost, produktivitu a efektivitu.
Functional solutions advantages and benefits information 
FUNKČNÍ ŘEŠENÍ
Funkční řešení s přidanou hodnotou pro Váš výrobní proces. 
Plastic casings advantages and benefits information 
Řešení na míru navržená tak, aby do průmyslu masných výrobků přinesla nákladovou efektivitu a přidanou hodnotu.

suppliers area 

DODAVATELÉ

Viscofan napomáhá světovým nákupním procesům, transparentnosti v procesu výběru dodavatele a rovným příležitostem.

Visnet 

VISNET

Objevte Visnet. Zónu, kde získáte další informace o našich produktech.

Contact us 

KONTAKT

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na této e-mailové adrese.

 

KDE NAKOUPIT

Prosím vyhledejte si svůj místní kontakt a jeho dostupnost, a také bližší informace ohledně našich produktů.