Viscofan World You are in: Czech Republic CS | EN
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
PRODUKTY
DODAVATELÉ
Vážíme si všech našich dodavatelů materiálů a služeb a budujeme s nimi vztahy založené na spolupráci a vzájemném respektu vystavěném na důvěře a kvalitě produktů a služeb, jak ukazuje naše strategická vize.
TRANSPARENTNOST

Ve svých výběrových řízeních na dodavatele podporuje Viscofan nestrannost a objektivitu a uplatňuje kritéria kvality a nákladů.

Společnost Viscofan má zaveden klasifikační systém dodavatelů, který jí umožňuje pracovat s dodavateli splňujícími minimální požadavky pro uzavření obchodního vztahu se společností.
KONTAKT

V souladu s výše uvedeným společnost otevřela na těchto webových stránkách komunikační kanál pro firmy, které si přejí nám dodávat zboží nebo služby.

Pokud má Vaše společnost zájem stát se jedním z našich dodavatelů, může poskytnout potřebné základní informace e-mailem na adresu nakup@gamex.viscofan.com.