Viscofan World You are in: Serbia EN | SR
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
Viscofan the casing company meat packaging solutions  

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

U skladu sa odredbama Zakona 34/2002 o uslugama informacionog društva, obavezno je pribaviti izričitu saglasnost korisnika svih veb-stranica koje koriste neobavezne kolačiće pre nego što korisnik započne pretraživanje.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići i druge slične tehnologije kao što su lokalni deljeni objekti, flash kolačići ili pikseli, predstavljaju alate koje veb-serveri koriste za čuvanje i preuzimanje informacija o posetiocima, kao i u cilju omogućavanja pravilnog funkcionisanja veb-stranice.

Zahvaljujući ovim tehnologijama, veb-server može da pamti neke podatke u vezi sa korisnikom, kao što su njegove željene postavke za pregledanje stranica na serveru, ime i lozinka, proizvodi koji ga najviše zanimaju itd.

KOLAČIĆI NA KOJE SE ODNOSE PROPISI, KAO I ONI KOJI SU IZUZETI OD PROPISA

Na osnovu direktive EU, kolačići koji zahtevaju davanje saglasnosti korisnika na osnovu prethodnog obaveštenja su kolačići za analizu, oglašavanje i partnerski kolačići, dok su tehnički kolačići i kolačići koji su neophodni za funkcionisanje veb-stranice ili pružanje usluga koje korisnik izričito traži izuzeti.

VRSTE KOLAČIĆA

PREMA SVRSI

 • Tehnički i funkcionalni kolačići: omogućavaju korisniku da se kreće kroz veb-stranicu, platformu ili aplikaciju i koristi različite opcije ili usluge dostupne na njima.
 • Kolačići za analizu: omogućavaju kontroloru da prati i analizira ponašanje korisnika veb-stranica sa kojima su povezani. Podaci prikupljeni pomoću ovih kolačića koriste se za merenje aktivnosti na veb-stranicama, aplikacijama ili platformama i za profilisanje pretraživanja korisnika datih veb-stranica, aplikacija i platformi, u cilju poboljšanja analize podataka korisnika koju sprovode korisnici usluga.
 • Kolačići za oglašavanje: omogućavaju najefikasnije upravljanje prostorima za oglašavanje koje je, ako je primenljivo, urednik uključio u veb-stranicu, aplikaciju ili platformu odakle se pruža zahtevana usluga na osnovu podataka kao što su uređeni sadržaj ili učestalost prikazivanja oglasa.
 • Kolačići za praćenje ponašanja u kontekstu oglašavanja: prikupljaju informacije o ličnim preferencijama i izborima korisnika (ponovno ciljanje (eng. retargeting)) kako bi se omogućilo najefikasnije upravljanje prostorima za oglašavanje koje je, ako je primenljivo, urednik uključio u veb-stranicu, aplikaciju ili platformu odakle se pruža zahtevana usluga.
 • Kolačići društvenih mreža: koje uspostavljaju društvene mreže u kontekstu usluga kako bi omogućile deljenje sadržaja sa prijateljima i na mrežama. Društvene mreže imaju mogućnost praćenja aktivnosti na mreži van konteksta usluga. To može uticati na sadržaj i poruke koje se prikazuju u kontekstu drugih usluga koje se koriste.
 • Partnerski kolačići: omogućavaju praćenje poseta putem veza sa drugih veb-stranica, sa kojima veb-stranica ima sporazume o saradnji (partnerske kompanije).
 • Bezbednosni kolačići: čuvaju šifrovane informacije kako podaci koji se u njima čuvaju ne bi bili ugroženi zlonamernim napadima trećih strana.

PREMA VLASNIŠTVU

 • Sopstveni kolačići: šalju se na opremu terminala korisnika sa opreme ili domena kojima upravlja urednik i odakle se pruža usluga koju korisnik zahteva.
 • Kolačići treće strane: šalju se na opremu terminala korisnika sa opreme ili domena kojima ne upravlja urednik, već neki drugi entitet koji obrađuje podatke dobijene putem kolačića.

PREMA PERIODU ČUVANJA

 • Kolačići sesije: vrsta kolačića dizajniranih za prikupljanje i čuvanje podataka sve dok korisnik pristupa veb-stranici.
 • Trajni kolačići: vrsta kolačića kod kojih se podaci čuvaju u okviru terminala i može im se pristupiti i oni se mogu obrađivati tokom vremenskog perioda koji određuje kontrolor kolačića, a to može biti od nekoliko minuta do nekoliko godina.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

VISCOFAN, S.A. je Kontrolor ličnih podataka Lica na koje se odnose podaci i obaveštava ga da će se ti podaci obrađivati u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. godine (Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR), pa su prema tome dati i sledeći podaci o obradi:

Svrha obrade podataka: kako je navedeno u odeljku o kolačićima koji se koriste na ovoj veb-stranici.

Legitimizacija obrade: po osnovu saglasnosti lica na koje se odnose podaci (čl. 6.1 Opšte uredbe o zaštiti podataka – GDPR).

Kriterijumi za čuvanje podataka: kako je navedeno u odeljku o kolačićima koji se koriste na ovoj veb-stranici.

Prenos podataka: podaci se ne otkrivaju trećim stranama, osim u slučaju kolačića u vlasništvu trećih strana ili ukoliko se to zahteva zakonom.

Prava lica na koje se odnose podaci:

 • Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku.
 • Pravo na pristupanje, ispravljanje, prenosivost i brisanje podataka, kao i ograničavanje ili protivljenje njihovoj obradi.

Pravno na podnošenje žalbe Nadzornom organu u Španiji (www.aepd.es) ukoliko smatrate da obrada nije u skladu sa važećim zakonima.

Informacije za kontakt za ostvarivanje prava:

Svoja prava možete ostvariti slanjem dopisa Službeniku za zaštitu podataka (Data Protection Officer) putem pošte na adresu Calle Berroa nº 15 – 4ª planta – 31092 Tajonar (Navarra) ili e-poruke na sledeću adresu: dataprot@viscofan.com, u oba slučaja navodeći svoje ime, prezime, kao i kopiju lične isprave.

KOLAČIĆI KOJI SE KORISTE NA OVOJ VEB-STRANICI

KOLAČIĆI KOJE KONTROLIŠE UREDNIK

Tehnički i funkcionalni

Naziv Vlasnik Trajanje Svrha
idioma viscofan.com Sesija Kolačići neophodni za korišćenje opcija i usluga veb-stranice.
ga-disable viscofan.com 2 godine Kolačići neophodni za korišćenje opcija i usluga veb-stranice.
configCookiesSave viscofan.com 1 godine Kolačići neophodni za korišćenje opcija i usluga veb-stranice.

Analitika

Kolačići koje koristi Google Analytics ne čuvaju lične podatke korisnika (imena, prezimena, adrese, bankovne podatke ili bilo koje druge informacije).

Naziv Vlasnik Trajanje Svrha
_ga Google analytics 2 godine Služe za razlikovanje korisnika.
_gid Google analytics 24 sata Služe za razlikovanje korisnika.
_gat Google analytics 1 minut Služe za ograničavanje procenta zahteva. Ako je usluga Google Analytics implementirana pomoću alata Google Tag Manager, ovaj kolačić će nositi naziv _dc_gtm_ {property-id}.

KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

Usluge trećih strana su izvan kontrole urednika. Dobavljači mogu u bilo kom trenutku da izmene uslove usluga, svrhu i upotrebu kolačića itd.

KAKO UPRAVLJATI KOLAČIĆIMA IZ PRETRAŽIVAČA

Brisanje kolačića sa uređaja: Kolačići koji su već na uređaju mogu se izbrisati brisanjem istorije pretraživača, čime se brišu kolačići sa svih posećenih veb-stranica. Međutim, neke sačuvane informacije (npr. podaci za prijavu ili željene postavke veb-stranice) takođe mogu biti izgubljene.

Upravljanje kolačićima specifičnim za veb-stranicu: Za precizniju kontrolu kolačića specifičnih za veb-stranicu, korisnici mogu da prilagode postavke privatnosti i kolačića u svom pretraživaču.

Blokiranje kolačića: Iako se većina savremenih pretraživača može konfigurisati tako da se spreči instaliranje kolačića na uređaj, to može zahtevati ručno podešavanje određenih željenih postavki svaki put kada se poseti neka veb-stranica. Pored toga, određene usluge i funkcije možda neće raditi pravilno (na primer, prijavljivanje na profil).

KAKO IZBRISATI KOLAČIĆE IZ VEĆINE ČESTO KORIŠĆENIH PRETRAŽIVAČA

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Version 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData