Viscofan World You are in: Serbia EN | SR
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
Viscofan the casing company meat packaging solutions   
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
  1. U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, obaveštavamo vas da se informacije koje kompanija Viscofan S.A. dobija od korisnika veb-stranice prilikom popunjavanja obrazaca na ovoj „veb-stranici“ ili putem veza koje se šalju „e-poštom“ tretiraju s najvećom poverljivošću u cilju davanja odgovora na upite ili postavljena pitanja, ili za sprovođenje procesa odabira zaposlenih u budućnosti. Dobijene informacije ne koriste se ni u jednu drugu svrhu.
  2. S obzirom na to da Viscofan Grupu čini nekoliko kompanija i da Viscofan S.A, kao matična kompanija, direktno ili preko drugih kompanija ima većinsko pravo glasa u okviru Grupe, lični podaci obuhvaćeni obrascima za prikupljanje podataka mogu se dostavljati drugim kompanijama u okviru Grupe u cilju sprovođenja procesa odabira zaposlenih. Ukoliko ne želite da bilo koja od ovih kompanija ima pristup podacima navedenim u obrascu, nemojte popunjavati i slati obrazac.
  3. Svoja prava na pristupanje, ispravljanje, protivljenje, brisanje, prenosivost i ograničavanje podataka možete ostvariti slanjem dopisa Rukovodiocu za zaštitu podataka (Data Protection Manager) putem pošte na adresu Calle Berroa nº 15 – 4ª planta – 31092 Tajonar (Navarra) ili e-poruke na sledeću adresu: dataprot@viscofan.com, u oba slučaja navodeći svoje ime, prezime, kao i kopiju lične isprave.
  4. U slučaju da smatrate da su vaša prava povređena ili da im nije posvećena dužna pažnja, možete podneti žalbu odgovarajućem kontrolnom organu.