Viscofan World You are in: Serbia EN | SR
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
PROIZVODI I TRŽIŠTA
DOBAVLJAČI
Mi pretpostavljamo posvećenost sa našim dobavljačima materijala i usluga i uspostvaljamo odnose sa njima zasnovane na uzajamnom doprinosu I obostranom poštovanju, na poverenju I na kvalitetu proizvoda I usluga kako je to indikovano u našoj strateškoj viziji.​
TRANSPARENTNOST

Viskofan promoviše nezavisnost I objektivnost u procesima odabira dobavlača i kontraktora i primenjuje kriterijume kvaliteta I troškova u tim procesima.

Samo dobavljači koji ispunjavaju bazične Viskofanove zahteve iz Viskofanovog posebnog Sistema za klasifikaciju dobavljača  koji je Viskofan implementirao mogu zasnovati poslovni odnos sa kompanijom. ​
KONTAKT

U kontekstu gore navedenog kompanija je otvorila komunikacioni kanal kroz website za kompanije koje žele da budu snabdevači robama I uslugama.

Ako je vasa kompanija zainteresovana da postane jedan od dobavljača , potrebne startne informacije mogu se dobiti putem e-mail-a info@viscofan.com.