Viscofan World You are in: Serbia EN | SR
Global

The Viscofan Group

EN | ES
Europe

Belgium

EN

Czech Republic

CS | EN

España

ES

Germany

DE

Serbia

EN | SR
Americas

Brazil

PT

Canada

EN | FR

México

ES

United States

EN

Uruguay

ES
Asia & Oceania
Viscofan BioEngineering
Viscofan eFAN 
 U SUSRET CIRKULARNOJ EKONOMIJI
Otkrijte eFAN, novi asortiman Viscofan plastične folije koja ima za cilj poboljšanje održivosti naše životne sredine.​
Viscofan eFAN
eFAN

Ovaj inovativni pristup integriše omotače koji se proizvde od plastičnih polimera u novi cirkularni ekeonomski model, smanjivajući potrebnu količinu fosilnih goriva za njihovu proizvodnju kao i otpada koji se stvara u procesu.

Promena je iz linernog ekonomskog modela u model koji je efikasniji i u kom se sirovine zadržavaju u proizvodnom ciklusu dokle god su upotrebljive, bez umanjenja njihove vrednosti ili produžetka upotrebne vrednosti.

Identična funkcionalnost sa smanjenim uticajem na životnu sredinu.

Asortima eFAN proizvoda čine dve linije: hemijski obnovljive i proizvode na biljnoj osnovi.

EFAN je vaša održiva opcija. Da li počinjemo da primenjujemo cirkularnu ekonomiju?

Transfer Casing Video Video: Viscofan eFAN
Viscofan eFAN PLANT BASE
Bazirani na biljnoj osnovi

Jednoslojni ili višeslojni omotači se proizvode u određenoj proporciji od sirovina iz obnovljivih izvora koji imaju biološko poreklo.


• Kao alternativa tradicionalnim plastičnim omotačima koji su 100% iz fosilnih izvora. Delovi  fosilnih rezidua se zamenjuju npr. proizvodima za prehrambenu ili papirnu industriju.
• Određeni procenat sastava omotača je biološkog porekla. U zavisnosti od upotrebljenih polimera, sadržaj ugljenika se može kvantifikovati ili se vezuje za plastiku kroz metodu bilansa masa ( Mass Balance), sertifikovanog od ISCC ( u fabrici Viscofan CZ)
• Poseduje jedinstven potencijal da smanji emisiju staklene bašte i efeket emitovanja ugljenika
• Širok opseg opcija za štampanje

 
Viscofan eFAN RECYCLED
HEMISJKI OBNOVLJIVE

Radi se jednoslojnim ili višeslojnim omotačima koji su prouzvedeni od sirovine koje potiče od recikliranih materijala umesto fosilnog porekla .

• Omotači se ne proizvode iz mehaničko-reciklirane plastike
• Kroz napredni metod hemijske reciklaže, iskoriščena plastika se prerađuje u polimere prve klase.
• Definisana količina polimera se koristi kao sastav reciklirane plastike kroz metodu bilansa masa, sertifikovan od ISCC ( fabrika Viscofan CZ)

Kroz sve opisano, svi mi doprinosimo da se uradi prelaz sa proizvoda koji su bazirani na plastici i fosilnom poreklu, na više održivu, cirkularnu ekonomiju i sve više zastupljene reciklirane komponente.

EFAN - PREUZMITE BROŠURU
PREUZMITE OPŠTU BROŠURU

Viscofan eFAN

...u susret cirklularnoj ekonomiji

Otkrijte eFAN ( ekološki prihvatljvu), novu paletu Viscofanovih omotača koji imaju fokus na cirkularnoj ekonomiji

Cellulose Innovations Product news flexmax sticks technology 
Sigurna opcija za sve vrste proizvodnih sistema i širok spektar primene. Garantuju produktivnost na najvišem nivou, a odlikuje ih i doslednost kalibra.​ 
Product range Large Collagen casings 
Oblik, boja, sjaj, transparentnost, sočnost, savršen zalogaj...u višestrukim prilagođenim formatima i veličinama. Podignite svoje tvorevine na na viši nivo!
Fibrous casings advantages and benefits information 
Najbolje rešenje za modernu proizvodnju u kojoj industrijski procesi svakog dana zahtevaju sve više: brzinu, produktivnost i efikasnost.​
Functional solutions advantages and benefits information 
Funkcionalno rešenje za vaš proizvodni proces koje dodaje vrednost
Plastic casings advantages and benefits information 
Prilagođena rešenja za omotače koja doprinose industriji mesnih prerađevina rentabilnošću i dodatom vrednošću.​

suppliers area

DEO ZA DOBAVLJAČE

Viskofan pojednostavljuje globalne procese nabavke, obezbedjuje transparentnost u selekciji dobavljača i jednake šanse.

Visnet

PRISTUP MREŽI VISNET

Saznajte više o mreži Visnet, oblasti koja vam omogućava sveobuhvatniji pristup informacijama o našim proizvodima.

Contact us

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte sa nama putem sledećih adresa e-pošte: infors@koteks.viscofan.com

GDE KUPITI

Molimo da potražite lokalne kontakte radi uvida u specifičnu raspoloživost i detalje o proizvodima.